logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Gospodarka odpadami

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku
 Harmonogram wywozu odpadów
 Ogłoszenia
 Formularze wniosków
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
 Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę
 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wersja do druku drukuj