logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Strategie, plany i programy

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023
 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb
 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB
wersja do druku drukuj