logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Dostęp do Informacji Publicznej / Wniosek o udostępnienie informacji
1.

Udostępnienie informacji publicznej

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej umieszczony w załączniku zawartym poniżej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kodrąb
Za treść odpowiada: Piotr Szustakiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Paulina Lesiakowska
Data wytworzenia informacji: 2008-04-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 12:01

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj