główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1211743
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ107555
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 107555
   Aktualności 51709
   Ostrzeżenia 819
   Charakterystyka 9454
   Godziny urzędowania 5109
   Zabytki gminy 17117
   Regulaminy organizacyjne 5491
   Komórki organizacyjne 3924
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1155
     Referat Organizacyjny 1159
     Referat Finansowy 1047
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2029
     Urząd Stanu Cywilnego 982
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 781
     Radca Prawny 874
   Ogłoszenia o naborze 13519
     2018 1651
     2017 358
     2016 3952
     2015 2750
     2014 2732
     2013 2970
     2012 4208
     2011 19152
   Konkurs ofert 7023
     2018 720
     2017 134
     2016 2377
     2015 6863
     2014 1673
     2013 1754
     2012 1899
     2011 1666
   Ogłoszenia 12563
   Konta bankowe na wpłaty 3029
Organy
   Wójt Gminy 6593
     Kompetencje 1463
     Kontakt 1555
     Zarządzenia 1391
    ›    Rok 2007 546
    ›    Rok 2008 624
    ›    Rok 2010 596
    ›    Rok 2009 758
    ›    Rok 2011 544
    ›    Rok 2012 500
     Decyzje i inne akty administracyjne 1672
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6466
     Inne 799
   Sekretarz 4359
   Skarbnik 3881
   Rada Gminy 6719
     Przewodniczący Rady 1789
     Komisje Rady 2805
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1459
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1393
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1535
    ›    Komisja Rewizyjna 1306
     Regulamin 1203
     Wybory ławników 1741
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4076
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2229
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3241
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 670
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 694
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 775
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 833
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1238
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 977
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 787
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 633
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 729
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 764
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 526
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 464
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 743
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 136
     Kontakt z radnymi 1410
    ›    Skład osobowy 232
   Urząd Stanu Cywilnego 6537
Prawo Lokalne
   Statut 4634
   Budżet 4373
     Uchwały budżetowe 3897
    ›    Rok 2002 577
    ›    Rok 2003 590
    ›    Rok 2004 601
    ›    Rok 2005 1147
    ›    Rok 2006 749
    ›    Rok 2007 792
    ›    Rok 2008 723
    ›    Rok 2009 965
    ›    Rok 2010 614
    ›    Rok 2011 1061
    ›    Rok 2012 685
    ›    Rok 2013 715
     Opinie 2233
     Sprawozdania 1016
    ›    Rok 2009 517
    ›    Rok 2010 855
    ›    Rok 2011 855
    ›    Rok 2012 728
    ›    Rok 2013 576
    ›    Rok 2014 707
    ›    Rok 2015 615
    ›    Rok 2016 601
    ›    Rok 2017 226
    ›    Rok 2018 93
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1499
     Informacje z wykonania budżetu 2836
     Informacje 1469
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1919
   Uchwały 5646
     Rok 2018 639
     Rok 2017 2415
     Rok 2016 3318
     Rok 2015 4227
     Rok 2014 4203
     Rok 2013 4317
     Rok 2012 921
    ›    I kwartał 1811
    ›    II kwartał 2071
    ›    III kwartał 1324
    ›    IV kwartał 2362
     Rok 2011 1047
    ›    IV Kwartał 2821
    ›    III Kwartał 1188
    ›    II Kwartał 2473
    ›    I Kwartał 3198
     Rok 2010 967
    ›    I Kwartał 1827
    ›    II Kwartał 2003
    ›    III Kwartał 1438
    ›    IV Kwartał 2602
     Rok 2009 896
    ›    I Kwartał 1537
    ›    II Kwartał 2292
    ›    III Kwartał 1131
    ›    IV Kwartał 1891
     Rok 2008 933
    ›    I Kwartał 2153
    ›    II Kwartał 1390
    ›    III Kwartał 2351
    ›    IV Kwartał 2145
    ›    I Kwartał 1657
    ›    II Kwartał 1566
    ›    III Kwartał 1650
    ›    IV Kwartał 1757
     Rok 2007 1073
     Rok 2006 1053
    ›    IV Kwartał 1605
    ›    III Kwartał 1217
    ›    II Kwartał 2111
    ›    I Kwartał 1469
     Rok 2005 1004
    ›    IV Kwartał 2562
    ›    III Kwartał 1463
    ›    II Kwartał 1084
    ›    I Kwartał 2695
     Rok 2004 1709
    ›    IV Kwartał 1632
    ›    III Kwartał 645
    ›    II Kwartał 550
    ›    I Kwartał 1512
     Rok 2003 1402
    ›    I Kwartał 626
    ›    II Kwartał 1823
    ›    III Kwartał 1136
    ›    IV Kwartał 896
     Rok 2002 929
    ›    I Kwartał 618
    ›    II Kwartał 1114
    ›    III Kwartał 622
    ›    IV Kwartał 573
     Rok 2001 1091
   Zarządzenia Wójta 4029
     Rok 2018 586
     Rok 2017 1813
     Rok 2016 3749
     Rok 2015 4323
     Rok 2014 4819
     Rok 2013 4606
     Rok 2012 5509
     Rok 2011 7977
   Podatki i opłaty lokalne 3961
     Podatek od nieruchomości 3252
     Podatek od środków transportowych 2176
     Podatek rolny 2092
     Podatek leśny 1437
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 818
     Podatek akcyzowy 702
     Decyzje i inne akty administracyjne 719
    ›    Rok 2003 262
    ›    Rok 2002 286
    ›    Rok 2004 240
    ›    Rok 2005 281
    ›    Rok 2006 341
    ›    Rok 2010 249
    ›    Rok 2011 126
     Obwieszczenia i zawiadomienia 937
    ›    Rok 2003 234
    ›    Rok 2002 273
    ›    Rok 2004 237
    ›    Rok 2005 382
    ›    Rok 2006 491
    ›    Rok 2010 455
    ›    Rok 2011 186
   Zagospodarowanie przestrzenne 2857
     Rok 2018 916
     Rok 2017 1599
     Rok 2016 1750
     Rok 2015 1841
     Rok 2014 1728
     Rok 2013 1456
     Rok 2012 1627
     2005 - 2011 9089
     Formularze wniosków 1134
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 573
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3745
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2914
    ›    Rok 2009 3216
    ›    Rok 2010 1268
    ›    Rok 2011 1858
    ›    Rok 2012 1623
    ›    Rok 2013 1913
    ›    Rok 2014 1328
    ›    Rok 2015 1946
    ›    Rok 2016 2431
    ›    Rok 2017 1371
    ›    Rok 2018 828
     Formularze wniosków 729
    ›    Rok 2009 1450
    ›    Rok 2010 596
    ›    Rok 2011 339
    ›    Rok 2012 236
   Ochrona środowiska 580
     Usuwanie drzew i krzewów 355
     Informacja o jakości wody pitnej 1033
     Czystsze powietrze 283
   Gospodarka odpadami 3324
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 686
     Harmonogram wywozu odpadów 8051
     Ogłoszenia 5669
     Formularze wniosków 1283
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 889
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 711
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 215
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 129
    ›    2014 67
    ›    2015 108
    ›    2016 116
    ›    2017 69
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 361
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 180
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 214
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34204
     Rok 2018 16082
     Rok 2017 12726
     Rok 2016 11088
     Rok 2015 13424
     Rok 2014 10094
     Rok 2013 8190
     Rok 2012 7436
     Rok 2011 7282
     Rok 2010 8684
     Rok 2009 6004
     Rok 2008 11027
     Rok 2007 11675
     Rok 2006 9130
     Rok 2005 2141
     Rok 2004 4125
     Rok 2003 1611
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6356
     Rok 2018 7023
     Rok 2017 9711
     Rok 2016 8636
     Rok 2015 16111
     Rok 2014 6122
     Rok 2013 2140
     Rok 2012 1786
     Rok 2011 3917
     Rok 2010 9385
     Rok 2009 8388
     Rok 2008 7610
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4377
     Rok 2018 313
     Rok 2017 584
     Rok 2016 1039
     Rok 2015 6294
     Rok 2014 982
     Rok 2013 1429
     Rok 2012 1247
     Rok 2011 2623
     Rok 2010 4419
     Rok 2009 1773
     Rok 2008 1876
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2640
     Rok 2018 3450
     Rok 2017 5511
     Rok 2016 6511
     Rok 2015 8081
     Rok 2014 1332
     Rok 2013 758
     Rok 2012 764
     Rok 2011 860
     Rok 2010 3331
     Rok 2009 1164
     Rok 2008 878
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2654
     Rok 2018 164
     Rok 2017 457
     Rok 2016 572
     Rok 2015 6004
     Rok 2014 724
     Rok 2013 857
     Rok 2012 983
     Rok 2011 938
     Rok 2010 5279
   Zasób mieszkaniowy gminy 586
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2802
     Małżeństwa, narodziny, zgony 990
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 684
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 896
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 757
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 667
     Dowody osobiste 915
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 757
     Meldunki 883
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 679
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 609
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 638
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 627
     Zezwolenia i decyzje 1112
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1249
   Działalność gospodarcza 990
     CEIDG 896
     Druki do pobrania 680
Inne
   Jednostki organizacyjne 5136
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2239
    ›    Kontakt 9691
    ›    Kierownictwo 1416
    ›    Statut 931
    ›    Ewidencje i rejestry 1005
    ›    Procedury 1096
    ›    Ogłoszenia o naborze 1256
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5843
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3420
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 4106
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4579
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2385
   Jednostki pomocnicze 2755
     Sołectwa 1675
    ›    Statut Sołectw 915
   Zarządzanie kryzysowe 540
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 409
     Zgromadzenia 421
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2704
     Skład Komisji 1049
     Programy 335
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1385
     Program współpracy 1070
     Sprawozdania 587
     Pożytek publiczny 642
   Konsultacje społeczne 227
   Oświadczenia majątkowe 6554
     Wójt 4884
     Sekretarz 3553
     Skarbnik 3294
     Kierownik Biblioteki 2486
     Kierownik SPZOZ 4100
     Kierownik GOPS 2423
     Kierownik ZGK 3492
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2678
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2152
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6624
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3689
     Kierownik USC 2854
     Informacje 1173
    ›    Kontakt 440
     Aktualności 1048
     Dokumenty do pobrania 726
     Linki 687
   Wybory parlamentarne 1433
     Wybory parlamentarne 2015 1132
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2266
     Wybory parlamentarne 2011 1729
     Wybory parlamentarne 2007 1292
    ›    Informacje 700
    ›    Zarządzenia 709
   Wybory Prezydenckie 1243
     Wybory Prezydenckie 2015 1189
     Wybory Prezydenckie 2010 1013
    ›    Informacje 653
   Wybory samorządowe 2329
     Wybory Samorządowe 2018 668
     Wybory Samorządowe 2014 4445
    ›    Informacje 2306
     Wybory Samorządowe 2010 850
     Wybory samorządowe 2006 2903
    ›    Komunikaty PKW 995
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1335
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1100
    ›    Pozostałe informacje 1016
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2041
    ›    Wyniki z wyborów 2053
   Wybory do Izb Rolniczych 1552
   Wybory Ławników 753
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1496
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 248
   Referenda 695
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1066
   Spisy Powszechne 1229
     Powszechny Spis Rolny 2010 1069
    ›    Informacje 849
     Narodowy Spis Powszechny 2011 797
   Strategie, plany i programy 902
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 612
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 657
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 425
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 422
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 394
   Rejestry i ewidencje 2820
     Rejestry publiczne 1753
     Rejestr instytucji kultury 866
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1124
     2013 r. 566
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 901
   Nieodpłatna pomoc prawna 759
   Redakcja Biuletynu 2990
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11296
   Wniosek o udostępnienie informacji 3167
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2693
RODO
   RODO 100