logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 1092414
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 98640
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   98640
 Aktualności   47777
 Ostrzeżenia   227
 Charakterystyka   8979
 Godziny urzędowania   4836
 Zabytki gminy   16011
 Regulaminy organizacyjne   5208
 Komórki organizacyjne   3399
  Wójt, sekretarz, skarbnik   1028
  Referat Organizacyjny   951
  Referat Finansowy   940
  Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji    1808
  Urząd Stanu Cywilnego   868
  Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych    711
  Radca Prawny    754
 Ogłoszenia o naborze   11964
  2018   95
  2017   37
  2016   3728
  2015   2642
  2014   2608
  2013   2886
  2012   4095
  2011   18872
 Konkurs ofert   6454
  2018   53
  2017   11
  2016   2293
  2015   5753
  2014   1620
  2013   1707
  2012   1800
  2011   1596
 Ogłoszenia   10946
 Konta bankowe na wpłaty   2751
Organy
 Wójt Gminy   6337
  Kompetencje   1390
  Kontakt   1439
  Zarządzenia   1327
   Rok 2007   487
   Rok 2008   559
   Rok 2010   536
   Rok 2009   704
   Rok 2011   480
   Rok 2012   428
  Decyzje i inne akty administracyjne   1478
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6168
  Inne   742
 Sekretarz   4172
 Skarbnik   3708
 Rada Gminy   6463
  Przewodniczący Rady   1711
  Komisje Rady   2706
   Komisja Budżetu i Inwestycji   1354
   Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   1316
   Komisja Oświaty i Spraw Społecznych   1428
   Komisja Rewizyjna   1222
  Regulamin   1158
  Wybory ławników   1672
   Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji   3743
  Oświadzczenia majątkowe radnych   2120
   Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji   2937
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r   601
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r   611
   Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r   670
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r    755
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.    1146
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.   884
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.   704
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.   550
   Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r.    622
   Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji   595
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.   434
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.   355
   Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.   425
  Kontakt z radnymi   1341
   Skład osobowy   183
 Urząd Stanu Cywilnego   6035
Prawo Lokalne
 Statut   4423
 Budżet   4179
  Uchwały budżetowe   1728
   Rok 2002   508
   Rok 2003   531
   Rok 2004   539
   Rok 2005   996
   Rok 2006   666
   Rok 2007   717
   Rok 2008   652
   Rok 2009   884
   Rok 2010   564
   Rok 2011   946
   Rok 2012   610
   Rok 2013   642
  Opinie   2054
  Sprawozdania   938
   Rok 2009   467
   Rok 2010   799
   Rok 2011   803
   Rok 2012   678
   Rok 2013   508
   Rok 2014   621
   Rok 2015   531
   Rok 2016   518
   Rok 2017   129
   Rok 2018   0
  Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu   1424
  Informacje z wykonania budżetu   2657
  Informacje   1367
  Informacja opisowa z wykonania budżetu   1708
 Uchwały   5313
  Rok 2018   19
  Rok 2017   1911
  Rok 2016   2953
  Rok 2015   3658
  Rok 2014   3877
  Rok 2013   4084
  Rok 2012   881
   I kwartał   1662
   II kwartał   1915
   III kwartał   1216
   IV kwartał   2180
  Rok 2011   1003
   IV Kwartał   2651
   III Kwartał   1095
   II Kwartał   2320
   I Kwartał   2988
  Rok 2010   923
   I Kwartał   1675
   II Kwartał   1816
   III Kwartał   1316
   IV Kwartał   2408
  Rok 2009   852
   I Kwartał   1405
   II Kwartał   2152
   III Kwartał   1046
   IV Kwartał   1776
  Rok 2008   894
   I Kwartał   1958
   II Kwartał   1274
   III Kwartał   2172
   IV Kwartał   1983
   I Kwartał   1502
   II Kwartał   1404
   III Kwartał   1467
   IV Kwartał   1576
  Rok 2007   1029
  Rok 2006   1011
   IV Kwartał   1448
   III Kwartał   1043
   II Kwartał   1841
   I Kwartał   1296
  Rok 2005   965
   IV Kwartał   2272
   III Kwartał   1301
   II Kwartał   1014
   I Kwartał   2486
  Rok 2004   1630
   IV Kwartał   1483
   III Kwartał   598
   II Kwartał   488
   I Kwartał   1373
  Rok 2003   1325
   I Kwartał   570
   II Kwartał   1660
   III Kwartał   1059
   IV Kwartał   845
  Rok 2002   892
   I Kwartał   574
   II Kwartał   989
   III Kwartał   574
   IV Kwartał   524
  Rok 2001   1041
 Zarządzenia Wójta   3794
  Rok 2018   21
  Rok 2017   1451
  Rok 2016   3400
  Rok 2015   4047
  Rok 2014   4397
  Rok 2013   4374
  Rok 2012   5282
  Rok 2011   7693
 Podatki i opłaty lokalne   3762
  Podatek od nieruchomości   3020
  Podatek od środków transportowych   2018
  Podatek rolny   1920
  Podatek leśny   1349
  Druki deklaracji i informacji podatkowych   695
  Podatek akcyzowy   633
  Decyzje i inne akty administracyjne   692
   Rok 2003   221
   Rok 2002   229
   Rok 2004   189
   Rok 2005   239
   Rok 2006   300
   Rok 2010   191
   Rok 2011   91
  Obwieszczenia i zawiadomienia   907
   Rok 2003   193
   Rok 2002   217
   Rok 2004   193
   Rok 2005   341
   Rok 2006   446
   Rok 2010   414
   Rok 2011   144
 Zagospodarowanie przestrzenne   2444
  Rok 2018   63
  Rok 2017   1106
  Rok 2016   1602
  Rok 2015   1733
  Rok 2014   1616
  Rok 2013   1393
  Rok 2012   1508
  2005 - 2011   8781
  Formularze wniosków   1009
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb   387
 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   3401
  Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach   2610
   Rok 2009   3078
   Rok 2010   1210
   Rok 2011   1760
   Rok 2012   1516
   Rok 2013   1812
   Rok 2014   1239
   Rok 2015   1833
   Rok 2016   2263
   Rok 2017   1172
   Rok 2018   44
  Formularze wniosków   684
   Rok 2009   1327
   Rok 2010   558
   Rok 2011   306
   Rok 2012   198
 Ochrona środowiska   407
  Usuwanie drzew i krzewów   280
  Informacja o jakości wody pitnej   898
  Czystsze powietrze   210
 Gospodarka odpadami   2938
  Regulamin utrzymania czystości i porządku   591
  Harmonogram wywozu odpadów   6610
  Ogłoszenia   5372
  Formularze wniosków   1135
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   784
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi   607
  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy   101
  Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę    56
   2014   34
   2015   44
   2016   70
   2017   0
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)   107
  Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny    59
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości    110
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   32582
  Rok 2018   417
  Rok 2017   12102
  Rok 2016   10736
  Rok 2015   12327
  Rok 2014   9867
  Rok 2013   8049
  Rok 2012   7337
  Rok 2011   7154
  Rok 2010   8623
  Rok 2009   5897
  Rok 2008   10848
  Rok 2007   11507
  Rok 2006   8928
  Rok 2005   2042
  Rok 2004   4070
  Rok 2003   1571
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości   6023
  Rok 2018   37
  Rok 2017   9231
  Rok 2016   8538
  Rok 2015   15076
  Rok 2014   6047
  Rok 2013   2067
  Rok 2012   1726
  Rok 2011   3817
  Rok 2010   9314
  Rok 2009   8292
  Rok 2008   7546
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   4134
  Rok 2018   28
  Rok 2017   497
  Rok 2016   981
  Rok 2015   5306
  Rok 2014   941
  Rok 2013   1381
  Rok 2012   1217
  Rok 2011   2560
  Rok 2010   4333
  Rok 2009   1714
  Rok 2008   1784
 Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu   2492
  Rok 2018   196
  Rok 2017   5392
  Rok 2016   6471
  Rok 2015   7111
  Rok 2014   1282
  Rok 2013   729
  Rok 2012   741
  Rok 2011   821
  Rok 2010   3306
  Rok 2009   1109
  Rok 2008   823
 Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości   2524
  Rok 2018   16
  Rok 2017   395
  Rok 2016   544
  Rok 2015   5061
  Rok 2014   699
  Rok 2013   833
  Rok 2012   946
  Rok 2011   903
  Rok 2010   5219
 Zasób mieszkaniowy gminy   375
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   2568
  Małżeństwa, narodziny, zgony   903
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   597
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   836
   Sporządzenie aktu urodzenia   697
   Sporządzenie aktu zgonu   608
  Dowody osobiste   848
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   668
  Meldunki   844
   Zameldowanie na pobyt stały   619
   Zameldowanie na pobyt czasowy   558
   Wymeldowanie z pobytu stałego   580
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   594
  Zezwolenia i decyzje   1005
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   1097
 Działalność gospodarcza   861
  CEIDG   749
  Druki do pobrania   600
Inne
 Jednostki organizacyjne   4849
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   2089
   Kontakt   7730
   Kierownictwo   1291
   Statut   857
   Ewidencje i rejestry   911
   Procedury   986
   Ogłoszenia o naborze   1030
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie   5099
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach   3125
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie   3496
  Zakład Gospodarki Komunalnej   4075
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie   2219
 Jednostki pomocnicze   2618
  Sołectwa   1602
   Statut Sołectw   855
 Zarządzanie kryzysowe   420
  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego   358
  Zgromadzenia   364
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   2528
  Skład Komisji   983
  Programy   257
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi   1270
  Program współpracy   992
  Sprawozdania   548
  Pożytek publiczny   569
 Konsultacje społeczne   104
 Oświadczenia majątkowe   5849
  Wójt   4428
  Sekretarz   3233
  Skarbnik   3044
  Kierownik Biblioteki   2239
  Kierownik SPZOZ   3586
  Kierownik GOPS   2005
  Kierownik ZGK   3239
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   2348
  Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta   2003
  Dyrektor PSP w Kodrębie   5966
  Dyrektor PSP w Rzejowicach   3385
  Kierownik USC   2661
  Informacje   1109
   Kontakt   398
  Aktualności   1014
  Dokumenty do pobrania   696
  Linki   647
 Wybory parlamentarne   1338
  Wybory parlamentarne 2015   1045
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014   2136
  Wybory parlamentarne 2011   1620
  Wybory parlamentarne 2007   1251
   Informacje   667
   Zarządzenia   670
 Wybory Prezydenckie   1160
  Wybory Prezydenckie 2015   1101
  Wybory Prezydenckie 2010   990
   Informacje   545
 Wybory samorządowe   2080
  Wybory Samorządowe 2014   4208
   Informacje   2163
  Wybory Samorządowe 2010   818
  Wybory samorządowe 2006   2866
   Komunikaty PKW   956
   Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb   1254
   Komunikaty Komisarza Wyborczego   1049
   Pozostałe informacje   976
   Komunikaty/Uchwały GKW   1845
   Wyniki z wyborów   1980
 Wybory do Izb Rolniczych   1344
 Wybory Ławników   630
  Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019   1449
 Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019   130
 Referenda   573
  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.   967
 Spisy Powszechne   1043
  Powszechny Spis Rolny 2010   1031
   Informacje   771
  Narodowy Spis Powszechny 2011   721
 Strategie, plany i programy   782
  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032   523
  STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   578
  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023   343
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb   373
  PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB   334
 Rejestry i ewidencje   2670
  Rejestry publiczne   1635
  Rejestr instytucji kultury    802
 Kontrole w Urzędzie   1008
  2013 r.   535
 Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi   791
 Nieodpłatna pomoc prawna   581
 Redakcja Biuletynu   2851
Dostęp do Informacji Publicznej
 Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP   10919
 Wniosek o udostępnienie informacji   2739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczna Srzynka Podawcza   2515


wersja do druku drukuj