główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1170845
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ104571
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 104571
   Aktualności 50167
   Ostrzeżenia 561
   Charakterystyka 9317
   Godziny urzędowania 5046
   Zabytki gminy 16660
   Regulaminy organizacyjne 5397
   Komórki organizacyjne 3766
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1122
     Referat Organizacyjny 1059
     Referat Finansowy 1019
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 1960
     Urząd Stanu Cywilnego 956
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 764
     Radca Prawny 824
   Ogłoszenia o naborze 13043
     2018 1256
     2017 320
     2016 3911
     2015 2736
     2014 2707
     2013 2955
     2012 4177
     2011 19076
   Konkurs ofert 6835
     2018 481
     2017 105
     2016 2361
     2015 6391
     2014 1668
     2013 1744
     2012 1839
     2011 1656
   Ogłoszenia 11953
   Konta bankowe na wpłaty 2976
Organy
   Wójt Gminy 6520
     Kompetencje 1450
     Kontakt 1507
     Zarządzenia 1378
    ›    Rok 2007 528
    ›    Rok 2008 601
    ›    Rok 2010 587
    ›    Rok 2009 748
    ›    Rok 2011 531
    ›    Rok 2012 485
     Decyzje i inne akty administracyjne 1584
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6397
     Inne 786
   Sekretarz 4293
   Skarbnik 3825
   Rada Gminy 6630
     Przewodniczący Rady 1770
     Komisje Rady 2776
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1434
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1376
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1509
    ›    Komisja Rewizyjna 1288
     Regulamin 1194
     Wybory ławników 1725
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4035
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2198
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3155
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 645
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 682
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 728
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 810
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1217
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 964
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 777
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 623
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 703
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 709
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 498
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 428
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 656
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 67
     Kontakt z radnymi 1384
    ›    Skład osobowy 223
   Urząd Stanu Cywilnego 6357
Prawo Lokalne
   Statut 4582
   Budżet 4333
     Uchwały budżetowe 1826
    ›    Rok 2002 563
    ›    Rok 2003 581
    ›    Rok 2004 586
    ›    Rok 2005 1089
    ›    Rok 2006 718
    ›    Rok 2007 779
    ›    Rok 2008 701
    ›    Rok 2009 958
    ›    Rok 2010 606
    ›    Rok 2011 1014
    ›    Rok 2012 653
    ›    Rok 2013 689
     Opinie 2221
     Sprawozdania 1004
    ›    Rok 2009 507
    ›    Rok 2010 848
    ›    Rok 2011 845
    ›    Rok 2012 717
    ›    Rok 2013 546
    ›    Rok 2014 697
    ›    Rok 2015 598
    ›    Rok 2016 589
    ›    Rok 2017 216
    ›    Rok 2018 81
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1489
     Informacje z wykonania budżetu 2789
     Informacje 1455
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1886
   Uchwały 5558
     Rok 2018 390
     Rok 2017 2353
     Rok 2016 3242
     Rok 2015 4109
     Rok 2014 4169
     Rok 2013 4295
     Rok 2012 913
    ›    I kwartał 1789
    ›    II kwartał 2035
    ›    III kwartał 1305
    ›    IV kwartał 2331
     Rok 2011 1035
    ›    IV Kwartał 2802
    ›    III Kwartał 1174
    ›    II Kwartał 2445
    ›    I Kwartał 3143
     Rok 2010 955
    ›    I Kwartał 1779
    ›    II Kwartał 1928
    ›    III Kwartał 1414
    ›    IV Kwartał 2559
     Rok 2009 888
    ›    I Kwartał 1505
    ›    II Kwartał 2258
    ›    III Kwartał 1111
    ›    IV Kwartał 1871
     Rok 2008 926
    ›    I Kwartał 2130
    ›    II Kwartał 1366
    ›    III Kwartał 2302
    ›    IV Kwartał 2121
    ›    I Kwartał 1625
    ›    II Kwartał 1540
    ›    III Kwartał 1596
    ›    IV Kwartał 1734
     Rok 2007 1060
     Rok 2006 1044
    ›    IV Kwartał 1582
    ›    III Kwartał 1152
    ›    II Kwartał 2032
    ›    I Kwartał 1432
     Rok 2005 996
    ›    IV Kwartał 2531
    ›    III Kwartał 1430
    ›    II Kwartał 1072
    ›    I Kwartał 2661
     Rok 2004 1700
    ›    IV Kwartał 1616
    ›    III Kwartał 639
    ›    II Kwartał 525
    ›    I Kwartał 1492
     Rok 2003 1391
    ›    I Kwartał 619
    ›    II Kwartał 1787
    ›    III Kwartał 1121
    ›    IV Kwartał 889
     Rok 2002 923
    ›    I Kwartał 608
    ›    II Kwartał 1100
    ›    III Kwartał 610
    ›    IV Kwartał 565
     Rok 2001 1078
   Zarządzenia Wójta 3967
     Rok 2018 419
     Rok 2017 1782
     Rok 2016 3602
     Rok 2015 4289
     Rok 2014 4709
     Rok 2013 4536
     Rok 2012 5476
     Rok 2011 7866
   Podatki i opłaty lokalne 3909
     Podatek od nieruchomości 3173
     Podatek od środków transportowych 2160
     Podatek rolny 2076
     Podatek leśny 1418
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 786
     Podatek akcyzowy 692
     Decyzje i inne akty administracyjne 713
    ›    Rok 2003 252
    ›    Rok 2002 258
    ›    Rok 2004 222
    ›    Rok 2005 272
    ›    Rok 2006 330
    ›    Rok 2010 217
    ›    Rok 2011 118
     Obwieszczenia i zawiadomienia 927
    ›    Rok 2003 223
    ›    Rok 2002 246
    ›    Rok 2004 225
    ›    Rok 2005 372
    ›    Rok 2006 477
    ›    Rok 2010 439
    ›    Rok 2011 169
   Zagospodarowanie przestrzenne 2720
     Rok 2018 710
     Rok 2017 1512
     Rok 2016 1694
     Rok 2015 1824
     Rok 2014 1701
     Rok 2013 1442
     Rok 2012 1593
     2005 - 2011 9048
     Formularze wniosków 1096
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 512
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3656
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2823
    ›    Rok 2009 3194
    ›    Rok 2010 1256
    ›    Rok 2011 1840
    ›    Rok 2012 1603
    ›    Rok 2013 1890
    ›    Rok 2014 1311
    ›    Rok 2015 1919
    ›    Rok 2016 2388
    ›    Rok 2017 1318
    ›    Rok 2018 551
     Formularze wniosków 713
    ›    Rok 2009 1428
    ›    Rok 2010 590
    ›    Rok 2011 332
    ›    Rok 2012 226
   Ochrona środowiska 544
     Usuwanie drzew i krzewów 341
     Informacja o jakości wody pitnej 1013
     Czystsze powietrze 265
   Gospodarka odpadami 3204
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 655
     Harmonogram wywozu odpadów 7461
     Ogłoszenia 5608
     Formularze wniosków 1259
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 859
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 672
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 185
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 106
    ›    2014 59
    ›    2015 88
    ›    2016 108
    ›    2017 62
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 255
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 119
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 178
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33694
     Rok 2018 9894
     Rok 2017 12543
     Rok 2016 10976
     Rok 2015 13022
     Rok 2014 10043
     Rok 2013 8170
     Rok 2012 7410
     Rok 2011 7242
     Rok 2010 8665
     Rok 2009 5977
     Rok 2008 10942
     Rok 2007 11596
     Rok 2006 9054
     Rok 2005 2128
     Rok 2004 4113
     Rok 2003 1602
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6262
     Rok 2018 4042
     Rok 2017 9698
     Rok 2016 8619
     Rok 2015 15693
     Rok 2014 6098
     Rok 2013 2130
     Rok 2012 1776
     Rok 2011 3887
     Rok 2010 9371
     Rok 2009 8371
     Rok 2008 7598
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4272
     Rok 2018 207
     Rok 2017 571
     Rok 2016 1025
     Rok 2015 5894
     Rok 2014 974
     Rok 2013 1422
     Rok 2012 1243
     Rok 2011 2611
     Rok 2010 4394
     Rok 2009 1760
     Rok 2008 1838
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2600
     Rok 2018 2135
     Rok 2017 5501
     Rok 2016 6506
     Rok 2015 7679
     Rok 2014 1323
     Rok 2013 754
     Rok 2012 759
     Rok 2011 854
     Rok 2010 3324
     Rok 2009 1147
     Rok 2008 848
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2626
     Rok 2018 120
     Rok 2017 448
     Rok 2016 566
     Rok 2015 5629
     Rok 2014 716
     Rok 2013 852
     Rok 2012 975
     Rok 2011 932
     Rok 2010 5246
   Zasób mieszkaniowy gminy 519
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2705
     Małżeństwa, narodziny, zgony 938
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 659
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 879
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 733
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 654
     Dowody osobiste 882
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 711
     Meldunki 871
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 662
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 589
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 617
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 618
     Zezwolenia i decyzje 1067
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1185
   Działalność gospodarcza 958
     CEIDG 809
     Druki do pobrania 662
Inne
   Jednostki organizacyjne 5058
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2178
    ›    Kontakt 9102
    ›    Kierownictwo 1367
    ›    Statut 901
    ›    Ewidencje i rejestry 963
    ›    Procedury 1069
    ›    Ogłoszenia o naborze 1143
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5523
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3278
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 3853
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4343
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2321
   Jednostki pomocnicze 2722
     Sołectwa 1650
    ›    Statut Sołectw 901
   Zarządzanie kryzysowe 511
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 399
     Zgromadzenia 415
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2631
     Skład Komisji 1037
     Programy 307
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1343
     Program współpracy 1051
     Sprawozdania 575
     Pożytek publiczny 615
   Konsultacje społeczne 196
   Oświadczenia majątkowe 6322
     Wójt 4748
     Sekretarz 3488
     Skarbnik 3244
     Kierownik Biblioteki 2419
     Kierownik SPZOZ 3857
     Kierownik GOPS 2241
     Kierownik ZGK 3412
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2593
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2128
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6419
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3582
     Kierownik USC 2816
     Informacje 1143
    ›    Kontakt 429
     Aktualności 1042
     Dokumenty do pobrania 721
     Linki 669
   Wybory parlamentarne 1415
     Wybory parlamentarne 2015 1108
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2259
     Wybory parlamentarne 2011 1710
     Wybory parlamentarne 2007 1282
    ›    Informacje 689
    ›    Zarządzenia 699
   Wybory Prezydenckie 1230
     Wybory Prezydenckie 2015 1176
     Wybory Prezydenckie 2010 1003
    ›    Informacje 574
   Wybory samorządowe 2160
     Wybory Samorządowe 2014 4377
    ›    Informacje 2273
     Wybory Samorządowe 2010 839
     Wybory samorządowe 2006 2888
    ›    Komunikaty PKW 985
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1295
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1086
    ›    Pozostałe informacje 1008
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 1912
    ›    Wyniki z wyborów 2019
   Wybory do Izb Rolniczych 1495
   Wybory Ławników 703
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1486
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 214
   Referenda 663
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1057
   Spisy Powszechne 1158
     Powszechny Spis Rolny 2010 1059
    ›    Informacje 808
     Narodowy Spis Powszechny 2011 774
   Strategie, plany i programy 877
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 576
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 640
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 405
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 414
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 380
   Rejestry i ewidencje 2794
     Rejestry publiczne 1718
     Rejestr instytucji kultury 849
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1099
     2013 r. 559
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 880
   Nieodpłatna pomoc prawna 690
   Redakcja Biuletynu 2958
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11210
   Wniosek o udostępnienie informacji 3036
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2604
RODO
   RODO 9