główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1133353
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ101736
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 101736
   Aktualności 49214
   Ostrzeżenia 434
   Charakterystyka 9138
   Godziny urzędowania 4968
   Zabytki gminy 16358
   Regulaminy organizacyjne 5329
   Komórki organizacyjne 3602
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1085
     Referat Organizacyjny 1019
     Referat Finansowy 1000
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 1900
     Urząd Stanu Cywilnego 915
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 743
     Radca Prawny 800
   Ogłoszenia o naborze 12590
     2018 772
     2017 236
     2016 3855
     2015 2713
     2014 2682
     2013 2934
     2012 4159
     2011 19025
   Konkurs ofert 6673
     2018 259
     2017 76
     2016 2336
     2015 6022
     2014 1653
     2013 1734
     2012 1826
     2011 1642
   Ogłoszenia 11408
   Konta bankowe na wpłaty 2900
Organy
   Wójt Gminy 6441
     Kompetencje 1430
     Kontakt 1480
     Zarządzenia 1364
    ›    Rok 2007 516
    ›    Rok 2008 589
    ›    Rok 2010 569
    ›    Rok 2009 736
    ›    Rok 2011 513
    ›    Rok 2012 466
     Decyzje i inne akty administracyjne 1538
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6312
     Inne 769
   Sekretarz 4240
   Skarbnik 3779
   Rada Gminy 6551
     Przewodniczący Rady 1746
     Komisje Rady 2746
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1404
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1356
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1475
    ›    Komisja Rewizyjna 1268
     Regulamin 1182
     Wybory ławników 1710
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 3938
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2162
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3041
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 631
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 646
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 702
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 790
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1196
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 938
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 749
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 599
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 677
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 656
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 474
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 406
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 522
     Kontakt z radnymi 1370
    ›    Skład osobowy 211
   Urząd Stanu Cywilnego 6199
Prawo Lokalne
   Statut 4523
   Budżet 4267
     Uchwały budżetowe 1779
    ›    Rok 2002 547
    ›    Rok 2003 564
    ›    Rok 2004 570
    ›    Rok 2005 1061
    ›    Rok 2006 701
    ›    Rok 2007 761
    ›    Rok 2008 686
    ›    Rok 2009 934
    ›    Rok 2010 594
    ›    Rok 2011 991
    ›    Rok 2012 639
    ›    Rok 2013 674
     Opinie 2150
     Sprawozdania 969
    ›    Rok 2009 495
    ›    Rok 2010 834
    ›    Rok 2011 835
    ›    Rok 2012 707
    ›    Rok 2013 537
    ›    Rok 2014 676
    ›    Rok 2015 566
    ›    Rok 2016 562
    ›    Rok 2017 168
    ›    Rok 2018 33
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1467
     Informacje z wykonania budżetu 2743
     Informacje 1422
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1804
   Uchwały 5447
     Rok 2018 128
     Rok 2017 2237
     Rok 2016 3145
     Rok 2015 3976
     Rok 2014 4067
     Rok 2013 4230
     Rok 2012 905
    ›    I kwartał 1747
    ›    II kwartał 1992
    ›    III kwartał 1278
    ›    IV kwartał 2288
     Rok 2011 1028
    ›    IV Kwartał 2762
    ›    III Kwartał 1154
    ›    II Kwartał 2404
    ›    I Kwartał 3090
     Rok 2010 948
    ›    I Kwartał 1750
    ›    II Kwartał 1887
    ›    III Kwartał 1386
    ›    IV Kwartał 2511
     Rok 2009 880
    ›    I Kwartał 1477
    ›    II Kwartał 2227
    ›    III Kwartał 1093
    ›    IV Kwartał 1843
     Rok 2008 919
    ›    I Kwartał 2073
    ›    II Kwartał 1335
    ›    III Kwartał 2245
    ›    IV Kwartał 2078
    ›    I Kwartał 1580
    ›    II Kwartał 1488
    ›    III Kwartał 1551
    ›    IV Kwartał 1680
     Rok 2007 1054
     Rok 2006 1036
    ›    IV Kwartał 1540
    ›    III Kwartał 1112
    ›    II Kwartał 1959
    ›    I Kwartał 1378
     Rok 2005 988
    ›    IV Kwartał 2384
    ›    III Kwartał 1386
    ›    II Kwartał 1054
    ›    I Kwartał 2594
     Rok 2004 1684
    ›    IV Kwartał 1571
    ›    III Kwartał 625
    ›    II Kwartał 511
    ›    I Kwartał 1454
     Rok 2003 1374
    ›    I Kwartał 604
    ›    II Kwartał 1741
    ›    III Kwartał 1102
    ›    IV Kwartał 877
     Rok 2002 915
    ›    I Kwartał 595
    ›    II Kwartał 1058
    ›    III Kwartał 598
    ›    IV Kwartał 551
     Rok 2001 1063
   Zarządzenia Wójta 3896
     Rok 2018 187
     Rok 2017 1675
     Rok 2016 3541
     Rok 2015 4213
     Rok 2014 4596
     Rok 2013 4476
     Rok 2012 5409
     Rok 2011 7807
   Podatki i opłaty lokalne 3859
     Podatek od nieruchomości 3114
     Podatek od środków transportowych 2113
     Podatek rolny 2037
     Podatek leśny 1395
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 765
     Podatek akcyzowy 677
     Decyzje i inne akty administracyjne 708
    ›    Rok 2003 241
    ›    Rok 2002 249
    ›    Rok 2004 210
    ›    Rok 2005 260
    ›    Rok 2006 321
    ›    Rok 2010 210
    ›    Rok 2011 111
     Obwieszczenia i zawiadomienia 922
    ›    Rok 2003 214
    ›    Rok 2002 237
    ›    Rok 2004 213
    ›    Rok 2005 361
    ›    Rok 2006 466
    ›    Rok 2010 432
    ›    Rok 2011 162
   Zagospodarowanie przestrzenne 2578
     Rok 2018 399
     Rok 2017 1379
     Rok 2016 1660
     Rok 2015 1795
     Rok 2014 1670
     Rok 2013 1428
     Rok 2012 1566
     2005 - 2011 8957
     Formularze wniosków 1062
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 446
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3537
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2722
    ›    Rok 2009 3145
    ›    Rok 2010 1240
    ›    Rok 2011 1816
    ›    Rok 2012 1574
    ›    Rok 2013 1862
    ›    Rok 2014 1289
    ›    Rok 2015 1893
    ›    Rok 2016 2346
    ›    Rok 2017 1276
    ›    Rok 2018 345
     Formularze wniosków 703
    ›    Rok 2009 1394
    ›    Rok 2010 579
    ›    Rok 2011 325
    ›    Rok 2012 218
   Ochrona środowiska 497
     Usuwanie drzew i krzewów 320
     Informacja o jakości wody pitnej 973
     Czystsze powietrze 244
   Gospodarka odpadami 3062
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 628
     Harmonogram wywozu odpadów 7004
     Ogłoszenia 5515
     Formularze wniosków 1217
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 822
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 636
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 144
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 85
    ›    2014 53
    ›    2015 64
    ›    2016 93
    ›    2017 28
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 163
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 95
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 148
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33061
     Rok 2018 3802
     Rok 2017 12368
     Rok 2016 10855
     Rok 2015 12665
     Rok 2014 9961
     Rok 2013 8112
     Rok 2012 7378
     Rok 2011 7217
     Rok 2010 8651
     Rok 2009 5942
     Rok 2008 10904
     Rok 2007 11563
     Rok 2006 9001
     Rok 2005 2086
     Rok 2004 4101
     Rok 2003 1590
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6140
     Rok 2018 1325
     Rok 2017 9653
     Rok 2016 8578
     Rok 2015 15329
     Rok 2014 6082
     Rok 2013 2105
     Rok 2012 1761
     Rok 2011 3861
     Rok 2010 9347
     Rok 2009 8346
     Rok 2008 7582
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4210
     Rok 2018 127
     Rok 2017 539
     Rok 2016 1007
     Rok 2015 5533
     Rok 2014 963
     Rok 2013 1408
     Rok 2012 1235
     Rok 2011 2594
     Rok 2010 4371
     Rok 2009 1745
     Rok 2008 1820
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2564
     Rok 2018 965
     Rok 2017 5469
     Rok 2016 6496
     Rok 2015 7331
     Rok 2014 1309
     Rok 2013 745
     Rok 2012 754
     Rok 2011 847
     Rok 2010 3320
     Rok 2009 1129
     Rok 2008 841
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2596
     Rok 2018 82
     Rok 2017 432
     Rok 2016 558
     Rok 2015 5288
     Rok 2014 711
     Rok 2013 845
     Rok 2012 970
     Rok 2011 926
     Rok 2010 5234
   Zasób mieszkaniowy gminy 473
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2659
     Małżeństwa, narodziny, zgony 920
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 637
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 865
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 723
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 635
     Dowody osobiste 873
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 695
     Meldunki 860
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 646
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 581
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 599
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 611
     Zezwolenia i decyzje 1047
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1150
   Działalność gospodarcza 933
     CEIDG 793
     Druki do pobrania 647
Inne
   Jednostki organizacyjne 4980
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2137
    ›    Kontakt 8073
    ›    Kierownictwo 1323
    ›    Statut 880
    ›    Ewidencje i rejestry 933
    ›    Procedury 1030
    ›    Ogłoszenia o naborze 1087
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5311
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3189
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 3692
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4201
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2271
   Jednostki pomocnicze 2684
     Sołectwa 1636
    ›    Statut Sołectw 887
   Zarządzanie kryzysowe 480
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 384
     Zgromadzenia 401
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2596
     Skład Komisji 1025
     Programy 292
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1320
     Program współpracy 1031
     Sprawozdania 567
     Pożytek publiczny 603
   Konsultacje społeczne 171
   Oświadczenia majątkowe 5993
     Wójt 4539
     Sekretarz 3328
     Skarbnik 3116
     Kierownik Biblioteki 2313
     Kierownik SPZOZ 3696
     Kierownik GOPS 2086
     Kierownik ZGK 3311
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2432
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2063
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6161
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3479
     Kierownik USC 2730
     Informacje 1129
    ›    Kontakt 416
     Aktualności 1028
     Dokumenty do pobrania 709
     Linki 657
   Wybory parlamentarne 1393
     Wybory parlamentarne 2015 1087
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2201
     Wybory parlamentarne 2011 1662
     Wybory parlamentarne 2007 1274
    ›    Informacje 683
    ›    Zarządzenia 687
   Wybory Prezydenckie 1210
     Wybory Prezydenckie 2015 1138
     Wybory Prezydenckie 2010 1000
    ›    Informacje 561
   Wybory samorządowe 2133
     Wybory Samorządowe 2014 4284
    ›    Informacje 2213
     Wybory Samorządowe 2010 835
     Wybory samorządowe 2006 2880
    ›    Komunikaty PKW 971
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1271
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1067
    ›    Pozostałe informacje 988
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 1871
    ›    Wyniki z wyborów 1996
   Wybory do Izb Rolniczych 1442
   Wybory Ławników 681
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1472
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 188
   Referenda 638
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1013
   Spisy Powszechne 1124
     Powszechny Spis Rolny 2010 1047
    ›    Informacje 793
     Narodowy Spis Powszechny 2011 749
   Strategie, plany i programy 847
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 557
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 611
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 379
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 396
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 360
   Rejestry i ewidencje 2748
     Rejestry publiczne 1678
     Rejestr instytucji kultury 832
   Kontrole w Urzędzie 1073
     2013 r. 551
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 856
   Nieodpłatna pomoc prawna 656
   Redakcja Biuletynu 2925
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11026
   Wniosek o udostępnienie informacji 2887
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2581