główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 24 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 15:11

2. Aktualności

Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIII, XLIV sesji Rady Gminy Kodrąb. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąbw okresie międzysesyjnym. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym. Podjęcie uchwał: w sprawie zac...

Utworzony: 2018-09-20 | Zmodyfikowany: 2018-09-20 13:39

3. Wybory Samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 13 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 08:50

4. Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.

Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 11:45

5. Dyrektor PSP w Rzejowicach

Oświadczenie majątkowe dyrektor PSP w Rzejowicach

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 11:41

6. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r Gminnej Komisji w Kodrębie

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 11:37

7. Wybory Samorządowe 2018

KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 10:35

8. Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kodrębie z dnia 12 września 2018 roku

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 08:17

9. Rok 2018

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmenin

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 14:25

10. Rok 2018

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 14:25

11. Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 11:47

12. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 11:38

13. Informacje z wykonania budżetu

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2018

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 10:59

14. Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur od dnia 17 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, pokój nr 13, w godzinach 12.30 - 15.30.

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 15:03

15. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 13:07

16. Wybory Samorządowe 2018

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 09:42

17. Aktualności

Z A P R O S Z E N I E

Utworzony: 2018-09-06 | Zmodyfikowany: 2018-09-06 11:21

18. Czystsze powietrze

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 11:31

19. Wybory Samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 09:55

20. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2018-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-08-24 13:00