główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 11:28

2. Rok 2018

Uchwała Nr XL/262/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:29

3. Rok 2018

Uchwała Nr XL/261/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:28

4. Rok 2018

Uchwała Nr XL/260/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:27

5. Rok 2018

Uchwała Nr XL/259/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:26

6. Rok 2018

Uchwała Nr XL/258/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 13:21

7. Rok 2018

Uchwała Nr XL/257/18

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 12:08

8. Dyrektor PSP w Rzejowicach

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 dyr.PSP w Rzejowicach

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:22

9. Dyrektor PSP w Kodrębie

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 dyr. ZS-G w Kodrębie

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:21

10. Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 osób wydających decyzje w imieniu Wójta

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:20

11. Kierownik ZGK

Oświadczenie majątkowe za rok 2017- kierownik ZGK

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:18

12. Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - kier.GOPS

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:17

13. Kierownik SPZOZ

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - kier.SPZOZ

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:15

14. Kierownik Biblioteki

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - kier.Biblioteki

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:14

15. Skarbnik

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 skarbnika Gminy Kodrąb

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:13

16. Sekretarz

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy Kodrąb za rok 2017

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:11

17. Wójt

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:08

18. Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.

Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 13:07

19. Rok 2018

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dmenin i Rzejowice oraz placu zabaw w ...

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 09:04

20. Rok 2018

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dmenin

Utworzony: 2018-05-02 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 12:00