główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1163057
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ103905
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 103905
   Aktualności 50010
   Ostrzeżenia 537
   Charakterystyka 9243
   Godziny urzędowania 5032
   Zabytki gminy 16603
   Regulaminy organizacyjne 5388
   Komórki organizacyjne 3742
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1114
     Referat Organizacyjny 1044
     Referat Finansowy 1014
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 1947
     Urząd Stanu Cywilnego 950
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 763
     Radca Prawny 820
   Ogłoszenia o naborze 12950
     2018 1184
     2017 308
     2016 3906
     2015 2735
     2014 2706
     2013 2954
     2012 4176
     2011 19073
   Konkurs ofert 6803
     2018 443
     2017 98
     2016 2358
     2015 6307
     2014 1667
     2013 1743
     2012 1836
     2011 1653
   Ogłoszenia 11832
   Konta bankowe na wpłaty 2961
Organy
   Wójt Gminy 6496
     Kompetencje 1447
     Kontakt 1500
     Zarządzenia 1375
    ›    Rok 2007 527
    ›    Rok 2008 600
    ›    Rok 2010 585
    ›    Rok 2009 747
    ›    Rok 2011 530
    ›    Rok 2012 484
     Decyzje i inne akty administracyjne 1571
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6391
     Inne 781
   Sekretarz 4279
   Skarbnik 3815
   Rada Gminy 6614
     Przewodniczący Rady 1767
     Komisje Rady 2772
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1432
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1375
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1503
    ›    Komisja Rewizyjna 1287
     Regulamin 1193
     Wybory ławników 1724
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4033
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2191
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3100
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 643
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 680
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 721
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 808
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1216
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 962
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 774
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 622
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 702
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 700
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 495
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 426
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 638
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 38
     Kontakt z radnymi 1380
    ›    Skład osobowy 222
   Urząd Stanu Cywilnego 6331
Prawo Lokalne
   Statut 4574
   Budżet 4321
     Uchwały budżetowe 1822
    ›    Rok 2002 562
    ›    Rok 2003 580
    ›    Rok 2004 585
    ›    Rok 2005 1088
    ›    Rok 2006 717
    ›    Rok 2007 778
    ›    Rok 2008 700
    ›    Rok 2009 957
    ›    Rok 2010 605
    ›    Rok 2011 1012
    ›    Rok 2012 652
    ›    Rok 2013 688
     Opinie 2217
     Sprawozdania 1001
    ›    Rok 2009 505
    ›    Rok 2010 846
    ›    Rok 2011 843
    ›    Rok 2012 716
    ›    Rok 2013 545
    ›    Rok 2014 696
    ›    Rok 2015 591
    ›    Rok 2016 588
    ›    Rok 2017 213
    ›    Rok 2018 62
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1487
     Informacje z wykonania budżetu 2784
     Informacje 1448
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1882
   Uchwały 5540
     Rok 2018 349
     Rok 2017 2349
     Rok 2016 3223
     Rok 2015 4100
     Rok 2014 4166
     Rok 2013 4294
     Rok 2012 912
    ›    I kwartał 1788
    ›    II kwartał 2033
    ›    III kwartał 1304
    ›    IV kwartał 2330
     Rok 2011 1034
    ›    IV Kwartał 2801
    ›    III Kwartał 1173
    ›    II Kwartał 2444
    ›    I Kwartał 3140
     Rok 2010 954
    ›    I Kwartał 1777
    ›    II Kwartał 1922
    ›    III Kwartał 1413
    ›    IV Kwartał 2556
     Rok 2009 887
    ›    I Kwartał 1504
    ›    II Kwartał 2257
    ›    III Kwartał 1110
    ›    IV Kwartał 1867
     Rok 2008 925
    ›    I Kwartał 2129
    ›    II Kwartał 1362
    ›    III Kwartał 2296
    ›    IV Kwartał 2117
    ›    I Kwartał 1624
    ›    II Kwartał 1530
    ›    III Kwartał 1595
    ›    IV Kwartał 1727
     Rok 2007 1059
     Rok 2006 1042
    ›    IV Kwartał 1580
    ›    III Kwartał 1151
    ›    II Kwartał 2028
    ›    I Kwartał 1431
     Rok 2005 995
    ›    IV Kwartał 2433
    ›    III Kwartał 1423
    ›    II Kwartał 1071
    ›    I Kwartał 2659
     Rok 2004 1698
    ›    IV Kwartał 1613
    ›    III Kwartał 637
    ›    II Kwartał 524
    ›    I Kwartał 1490
     Rok 2003 1387
    ›    I Kwartał 616
    ›    II Kwartał 1783
    ›    III Kwartał 1119
    ›    IV Kwartał 888
     Rok 2002 920
    ›    I Kwartał 606
    ›    II Kwartał 1097
    ›    III Kwartał 609
    ›    IV Kwartał 563
     Rok 2001 1077
   Zarządzenia Wójta 3955
     Rok 2018 377
     Rok 2017 1771
     Rok 2016 3596
     Rok 2015 4284
     Rok 2014 4708
     Rok 2013 4528
     Rok 2012 5472
     Rok 2011 7865
   Podatki i opłaty lokalne 3899
     Podatek od nieruchomości 3162
     Podatek od środków transportowych 2154
     Podatek rolny 2073
     Podatek leśny 1411
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 785
     Podatek akcyzowy 691
     Decyzje i inne akty administracyjne 712
    ›    Rok 2003 251
    ›    Rok 2002 257
    ›    Rok 2004 221
    ›    Rok 2005 271
    ›    Rok 2006 329
    ›    Rok 2010 216
    ›    Rok 2011 117
     Obwieszczenia i zawiadomienia 926
    ›    Rok 2003 222
    ›    Rok 2002 245
    ›    Rok 2004 224
    ›    Rok 2005 371
    ›    Rok 2006 476
    ›    Rok 2010 438
    ›    Rok 2011 168
   Zagospodarowanie przestrzenne 2684
     Rok 2018 632
     Rok 2017 1481
     Rok 2016 1687
     Rok 2015 1820
     Rok 2014 1695
     Rok 2013 1439
     Rok 2012 1592
     2005 - 2011 9041
     Formularze wniosków 1088
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 486
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3638
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2807
    ›    Rok 2009 3189
    ›    Rok 2010 1254
    ›    Rok 2011 1839
    ›    Rok 2012 1601
    ›    Rok 2013 1889
    ›    Rok 2014 1311
    ›    Rok 2015 1918
    ›    Rok 2016 2387
    ›    Rok 2017 1317
    ›    Rok 2018 516
     Formularze wniosków 712
    ›    Rok 2009 1425
    ›    Rok 2010 588
    ›    Rok 2011 331
    ›    Rok 2012 225
   Ochrona środowiska 536
     Usuwanie drzew i krzewów 339
     Informacja o jakości wody pitnej 1006
     Czystsze powietrze 259
   Gospodarka odpadami 3172
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 651
     Harmonogram wywozu odpadów 7339
     Ogłoszenia 5595
     Formularze wniosków 1256
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 858
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 669
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 182
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 105
    ›    2014 58
    ›    2015 87
    ›    2016 107
    ›    2017 61
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 234
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 115
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 176
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33511
     Rok 2018 8125
     Rok 2017 12510
     Rok 2016 10966
     Rok 2015 12931
     Rok 2014 10037
     Rok 2013 8169
     Rok 2012 7408
     Rok 2011 7239
     Rok 2010 8663
     Rok 2009 5975
     Rok 2008 10938
     Rok 2007 11592
     Rok 2006 9047
     Rok 2005 2125
     Rok 2004 4111
     Rok 2003 1598
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6239
     Rok 2018 3268
     Rok 2017 9694
     Rok 2016 8617
     Rok 2015 15606
     Rok 2014 6097
     Rok 2013 2128
     Rok 2012 1774
     Rok 2011 3884
     Rok 2010 9362
     Rok 2009 8369
     Rok 2008 7597
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4263
     Rok 2018 195
     Rok 2017 568
     Rok 2016 1024
     Rok 2015 5806
     Rok 2014 973
     Rok 2013 1421
     Rok 2012 1242
     Rok 2011 2610
     Rok 2010 4390
     Rok 2009 1759
     Rok 2008 1837
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2590
     Rok 2018 1742
     Rok 2017 5491
     Rok 2016 6505
     Rok 2015 7593
     Rok 2014 1322
     Rok 2013 753
     Rok 2012 758
     Rok 2011 853
     Rok 2010 3323
     Rok 2009 1146
     Rok 2008 847
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2619
     Rok 2018 111
     Rok 2017 445
     Rok 2016 565
     Rok 2015 5545
     Rok 2014 715
     Rok 2013 851
     Rok 2012 974
     Rok 2011 931
     Rok 2010 5245
   Zasób mieszkaniowy gminy 508
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2697
     Małżeństwa, narodziny, zgony 936
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 656
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 877
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 732
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 654
     Dowody osobiste 878
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 704
     Meldunki 869
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 659
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 588
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 616
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 618
     Zezwolenia i decyzje 1060
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1176
   Działalność gospodarcza 952
     CEIDG 806
     Druki do pobrania 662
Inne
   Jednostki organizacyjne 5041
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2165
    ›    Kontakt 8986
    ›    Kierownictwo 1357
    ›    Statut 899
    ›    Ewidencje i rejestry 958
    ›    Procedury 1068
    ›    Ogłoszenia o naborze 1137
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5469
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3264
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 3814
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4317
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2314
   Jednostki pomocnicze 2715
     Sołectwa 1649
    ›    Statut Sołectw 899
   Zarządzanie kryzysowe 506
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 397
     Zgromadzenia 415
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2625
     Skład Komisji 1036
     Programy 306
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1338
     Program współpracy 1050
     Sprawozdania 575
     Pożytek publiczny 615
   Konsultacje społeczne 191
   Oświadczenia majątkowe 6229
     Wójt 4718
     Sekretarz 3461
     Skarbnik 3229
     Kierownik Biblioteki 2398
     Kierownik SPZOZ 3820
     Kierownik GOPS 2207
     Kierownik ZGK 3392
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2547
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2120
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6354
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3569
     Kierownik USC 2795
     Informacje 1143
    ›    Kontakt 429
     Aktualności 1042
     Dokumenty do pobrania 721
     Linki 669
   Wybory parlamentarne 1411
     Wybory parlamentarne 2015 1107
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2258
     Wybory parlamentarne 2011 1709
     Wybory parlamentarne 2007 1282
    ›    Informacje 689
    ›    Zarządzenia 699
   Wybory Prezydenckie 1225
     Wybory Prezydenckie 2015 1176
     Wybory Prezydenckie 2010 1003
    ›    Informacje 574
   Wybory samorządowe 2153
     Wybory Samorządowe 2014 4374
    ›    Informacje 2273
     Wybory Samorządowe 2010 839
     Wybory samorządowe 2006 2886
    ›    Komunikaty PKW 985
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1295
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1086
    ›    Pozostałe informacje 1008
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 1912
    ›    Wyniki z wyborów 2013
   Wybory do Izb Rolniczych 1486
   Wybory Ławników 696
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1485
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 208
   Referenda 657
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1057
   Spisy Powszechne 1151
     Powszechny Spis Rolny 2010 1059
    ›    Informacje 808
     Narodowy Spis Powszechny 2011 772
   Strategie, plany i programy 871
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 576
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 637
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 403
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 414
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 378
   Rejestry i ewidencje 2784
     Rejestry publiczne 1716
     Rejestr instytucji kultury 848
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1092
     2013 r. 557
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 876
   Nieodpłatna pomoc prawna 682
   Redakcja Biuletynu 2954
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11181
   Wniosek o udostępnienie informacji 3010
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2598