główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1114221
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ100593
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 100593
   Aktualności 48701
   Ostrzeżenia 358
   Charakterystyka 9070
   Godziny urzędowania 4916
   Zabytki gminy 16177
   Regulaminy organizacyjne 5275
   Komórki organizacyjne 3507
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1058
     Referat Organizacyjny 983
     Referat Finansowy 970
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 1848
     Urząd Stanu Cywilnego 896
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 726
     Radca Prawny 781
   Ogłoszenia o naborze 12239
     2018 396
     2017 149
     2016 3803
     2015 2674
     2014 2640
     2013 2908
     2012 4122
     2011 18971
   Konkurs ofert 6575
     2018 155
     2017 46
     2016 2314
     2015 5911
     2014 1636
     2013 1718
     2012 1810
     2011 1617
   Ogłoszenia 11219
   Konta bankowe na wpłaty 2841
Organy
   Wójt Gminy 6392
     Kompetencje 1409
     Kontakt 1460
     Zarządzenia 1343
    ›    Rok 2007 498
    ›    Rok 2008 571
    ›    Rok 2010 548
    ›    Rok 2009 717
    ›    Rok 2011 491
    ›    Rok 2012 442
     Decyzje i inne akty administracyjne 1505
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6245
     Inne 754
   Sekretarz 4204
   Skarbnik 3741
   Rada Gminy 6507
     Przewodniczący Rady 1731
     Komisje Rady 2729
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1377
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1336
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1451
    ›    Komisja Rewizyjna 1245
     Regulamin 1169
     Wybory ławników 1690
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 3822
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2137
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 2987
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 612
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 624
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 682
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 768
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1169
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 909
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 723
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 568
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 647
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 627
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 452
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 378
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 485
     Kontakt z radnymi 1355
    ›    Skład osobowy 193
   Urząd Stanu Cywilnego 6134
Prawo Lokalne
   Statut 4480
   Budżet 4226
     Uchwały budżetowe 1755
    ›    Rok 2002 526
    ›    Rok 2003 542
    ›    Rok 2004 550
    ›    Rok 2005 1031
    ›    Rok 2006 682
    ›    Rok 2007 738
    ›    Rok 2008 663
    ›    Rok 2009 906
    ›    Rok 2010 576
    ›    Rok 2011 965
    ›    Rok 2012 621
    ›    Rok 2013 655
     Opinie 2096
     Sprawozdania 953
    ›    Rok 2009 477
    ›    Rok 2010 815
    ›    Rok 2011 817
    ›    Rok 2012 690
    ›    Rok 2013 520
    ›    Rok 2014 649
    ›    Rok 2015 546
    ›    Rok 2016 540
    ›    Rok 2017 147
    ›    Rok 2018 10
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1444
     Informacje z wykonania budżetu 2686
     Informacje 1386
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1741
   Uchwały 5384
     Rok 2018 63
     Rok 2017 2132
     Rok 2016 3048
     Rok 2015 3837
     Rok 2014 3930
     Rok 2013 4148
     Rok 2012 891
    ›    I kwartał 1691
    ›    II kwartał 1937
    ›    III kwartał 1240
    ›    IV kwartał 2219
     Rok 2011 1013
    ›    IV Kwartał 2697
    ›    III Kwartał 1121
    ›    II Kwartał 2348
    ›    I Kwartał 3019
     Rok 2010 933
    ›    I Kwartał 1708
    ›    II Kwartał 1839
    ›    III Kwartał 1345
    ›    IV Kwartał 2445
     Rok 2009 864
    ›    I Kwartał 1429
    ›    II Kwartał 2182
    ›    III Kwartał 1065
    ›    IV Kwartał 1802
     Rok 2008 905
    ›    I Kwartał 2009
    ›    II Kwartał 1302
    ›    III Kwartał 2201
    ›    IV Kwartał 2018
    ›    I Kwartał 1528
    ›    II Kwartał 1437
    ›    III Kwartał 1500
    ›    IV Kwartał 1611
     Rok 2007 1043
     Rok 2006 1023
    ›    IV Kwartał 1482
    ›    III Kwartał 1071
    ›    II Kwartał 1886
    ›    I Kwartał 1323
     Rok 2005 973
    ›    IV Kwartał 2316
    ›    III Kwartał 1333
    ›    II Kwartał 1026
    ›    I Kwartał 2525
     Rok 2004 1663
    ›    IV Kwartał 1518
    ›    III Kwartał 607
    ›    II Kwartał 495
    ›    I Kwartał 1408
     Rok 2003 1357
    ›    I Kwartał 586
    ›    II Kwartał 1698
    ›    III Kwartał 1073
    ›    IV Kwartał 856
     Rok 2002 901
    ›    I Kwartał 581
    ›    II Kwartał 1018
    ›    III Kwartał 583
    ›    IV Kwartał 532
     Rok 2001 1050
   Zarządzenia Wójta 3852
     Rok 2018 105
     Rok 2017 1613
     Rok 2016 3483
     Rok 2015 4140
     Rok 2014 4487
     Rok 2013 4416
     Rok 2012 5344
     Rok 2011 7738
   Podatki i opłaty lokalne 3816
     Podatek od nieruchomości 3066
     Podatek od środków transportowych 2074
     Podatek rolny 1988
     Podatek leśny 1376
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 749
     Podatek akcyzowy 657
     Decyzje i inne akty administracyjne 697
    ›    Rok 2003 227
    ›    Rok 2002 235
    ›    Rok 2004 195
    ›    Rok 2005 245
    ›    Rok 2006 306
    ›    Rok 2010 197
    ›    Rok 2011 98
     Obwieszczenia i zawiadomienia 912
    ›    Rok 2003 200
    ›    Rok 2002 223
    ›    Rok 2004 199
    ›    Rok 2005 347
    ›    Rok 2006 452
    ›    Rok 2010 420
    ›    Rok 2011 150
   Zagospodarowanie przestrzenne 2512
     Rok 2018 298
     Rok 2017 1303
     Rok 2016 1635
     Rok 2015 1760
     Rok 2014 1644
     Rok 2013 1414
     Rok 2012 1539
     2005 - 2011 8868
     Formularze wniosków 1035
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 420
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3474
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2681
    ›    Rok 2009 3094
    ›    Rok 2010 1226
    ›    Rok 2011 1785
    ›    Rok 2012 1542
    ›    Rok 2013 1832
    ›    Rok 2014 1256
    ›    Rok 2015 1858
    ›    Rok 2016 2297
    ›    Rok 2017 1216
    ›    Rok 2018 238
     Formularze wniosków 691
    ›    Rok 2009 1354
    ›    Rok 2010 564
    ›    Rok 2011 312
    ›    Rok 2012 204
   Ochrona środowiska 460
     Usuwanie drzew i krzewów 305
     Informacja o jakości wody pitnej 937
     Czystsze powietrze 229
   Gospodarka odpadami 3000
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 605
     Harmonogram wywozu odpadów 6855
     Ogłoszenia 5443
     Formularze wniosków 1180
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 619
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 121
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 68
    ›    2014 40
    ›    2015 50
    ›    2016 78
    ›    2017 12
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 136
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 74
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 125
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 32830
     Rok 2018 2306
     Rok 2017 12289
     Rok 2016 10809
     Rok 2015 12549
     Rok 2014 9916
     Rok 2013 8083
     Rok 2012 7358
     Rok 2011 7190
     Rok 2010 8636
     Rok 2009 5917
     Rok 2008 10881
     Rok 2007 11537
     Rok 2006 8971
     Rok 2005 2064
     Rok 2004 4087
     Rok 2003 1580
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6088
     Rok 2018 654
     Rok 2017 9623
     Rok 2016 8557
     Rok 2015 15215
     Rok 2014 6068
     Rok 2013 2085
     Rok 2012 1745
     Rok 2011 3837
     Rok 2010 9326
     Rok 2009 8325
     Rok 2008 7566
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4175
     Rok 2018 85
     Rok 2017 518
     Rok 2016 993
     Rok 2015 5432
     Rok 2014 954
     Rok 2013 1392
     Rok 2012 1223
     Rok 2011 2576
     Rok 2010 4351
     Rok 2009 1728
     Rok 2008 1799
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2533
     Rok 2018 653
     Rok 2017 5441
     Rok 2016 6485
     Rok 2015 7235
     Rok 2014 1298
     Rok 2013 735
     Rok 2012 747
     Rok 2011 838
     Rok 2010 3312
     Rok 2009 1120
     Rok 2008 831
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2565
     Rok 2018 55
     Rok 2017 419
     Rok 2016 552
     Rok 2015 5193
     Rok 2014 705
     Rok 2013 839
     Rok 2012 963
     Rok 2011 917
     Rok 2010 5226
   Zasób mieszkaniowy gminy 422
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2628
     Małżeństwa, narodziny, zgony 910
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 617
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 849
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 712
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 624
     Dowody osobiste 862
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 683
     Meldunki 853
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 637
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 566
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 588
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 602
     Zezwolenia i decyzje 1033
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1131
   Działalność gospodarcza 893
     CEIDG 771
     Druki do pobrania 628
Inne
   Jednostki organizacyjne 4925
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2120
    ›    Kontakt 7918
    ›    Kierownictwo 1307
    ›    Statut 868
    ›    Ewidencje i rejestry 922
    ›    Procedury 1012
    ›    Ogłoszenia o naborze 1055
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5215
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3163
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 3601
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4160
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2251
   Jednostki pomocnicze 2649
     Sołectwa 1621
    ›    Statut Sołectw 872
   Zarządzanie kryzysowe 448
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 373
     Zgromadzenia 382
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2559
     Skład Komisji 1007
     Programy 277
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1294
     Program współpracy 1014
     Sprawozdania 555
     Pożytek publiczny 590
   Konsultacje społeczne 143
   Oświadczenia majątkowe 5928
     Wójt 4482
     Sekretarz 3289
     Skarbnik 3085
     Kierownik Biblioteki 2280
     Kierownik SPZOZ 3646
     Kierownik GOPS 2041
     Kierownik ZGK 3280
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2393
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2038
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6063
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3439
     Kierownik USC 2702
     Informacje 1118
    ›    Kontakt 408
     Aktualności 1020
     Dokumenty do pobrania 700
     Linki 650
   Wybory parlamentarne 1363
     Wybory parlamentarne 2015 1069
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2174
     Wybory parlamentarne 2011 1642
     Wybory parlamentarne 2007 1263
    ›    Informacje 674
    ›    Zarządzenia 677
   Wybory Prezydenckie 1183
     Wybory Prezydenckie 2015 1115
     Wybory Prezydenckie 2010 993
    ›    Informacje 552
   Wybory samorządowe 2105
     Wybory Samorządowe 2014 4247
    ›    Informacje 2188
     Wybory Samorządowe 2010 829
     Wybory samorządowe 2006 2874
    ›    Komunikaty PKW 963
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1264
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1058
    ›    Pozostałe informacje 980
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 1855
    ›    Wyniki z wyborów 1986
   Wybory do Izb Rolniczych 1396
   Wybory Ławników 653
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1461
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 161
   Referenda 608
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 990
   Spisy Powszechne 1089
     Powszechny Spis Rolny 2010 1038
    ›    Informacje 785
     Narodowy Spis Powszechny 2011 734
   Strategie, plany i programy 816
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 539
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 598
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 363
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 387
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 350
   Rejestry i ewidencje 2710
     Rejestry publiczne 1660
     Rejestr instytucji kultury 824
   Kontrole w Urzędzie 1047
     2013 r. 546
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 834
   Nieodpłatna pomoc prawna 623
   Redakcja Biuletynu 2898
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 10990
   Wniosek o udostępnienie informacji 2834
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2554