główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1185107
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ105517
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 105517
   Aktualności 50611
   Ostrzeżenia 635
   Charakterystyka 9356
   Godziny urzędowania 5067
   Zabytki gminy 16826
   Regulaminy organizacyjne 5411
   Komórki organizacyjne 3836
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1137
     Referat Organizacyjny 1142
     Referat Finansowy 1031
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 1987
     Urząd Stanu Cywilnego 965
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 772
     Radca Prawny 846
   Ogłoszenia o naborze 13196
     2018 1413
     2017 342
     2016 3929
     2015 2747
     2014 2724
     2013 2965
     2012 4188
     2011 19092
   Konkurs ofert 6889
     2018 563
     2017 113
     2016 2365
     2015 6535
     2014 1670
     2013 1747
     2012 1843
     2011 1659
   Ogłoszenia 12170
   Konta bankowe na wpłaty 2998
Organy
   Wójt Gminy 6540
     Kompetencje 1453
     Kontakt 1514
     Zarządzenia 1381
    ›    Rok 2007 533
    ›    Rok 2008 606
    ›    Rok 2010 591
    ›    Rok 2009 753
    ›    Rok 2011 536
    ›    Rok 2012 490
     Decyzje i inne akty administracyjne 1597
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6415
     Inne 789
   Sekretarz 4302
   Skarbnik 3835
   Rada Gminy 6647
     Przewodniczący Rady 1774
     Komisje Rady 2787
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1441
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1384
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1519
    ›    Komisja Rewizyjna 1296
     Regulamin 1197
     Wybory ławników 1729
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4049
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2211
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3178
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 651
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 686
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 733
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 814
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1223
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 968
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 781
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 627
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 711
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 720
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 503
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 432
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 680
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 106
     Kontakt z radnymi 1389
    ›    Skład osobowy 227
   Urząd Stanu Cywilnego 6416
Prawo Lokalne
   Statut 4589
   Budżet 4345
     Uchwały budżetowe 3886
    ›    Rok 2002 567
    ›    Rok 2003 585
    ›    Rok 2004 590
    ›    Rok 2005 1094
    ›    Rok 2006 722
    ›    Rok 2007 784
    ›    Rok 2008 705
    ›    Rok 2009 962
    ›    Rok 2010 611
    ›    Rok 2011 1018
    ›    Rok 2012 658
    ›    Rok 2013 693
     Opinie 2227
     Sprawozdania 1012
    ›    Rok 2009 511
    ›    Rok 2010 851
    ›    Rok 2011 849
    ›    Rok 2012 721
    ›    Rok 2013 551
    ›    Rok 2014 700
    ›    Rok 2015 602
    ›    Rok 2016 593
    ›    Rok 2017 221
    ›    Rok 2018 85
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1494
     Informacje z wykonania budżetu 2797
     Informacje 1463
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1902
   Uchwały 5583
     Rok 2018 440
     Rok 2017 2384
     Rok 2016 3280
     Rok 2015 4137
     Rok 2014 4187
     Rok 2013 4310
     Rok 2012 916
    ›    I kwartał 1799
    ›    II kwartał 2048
    ›    III kwartał 1311
    ›    IV kwartał 2342
     Rok 2011 1038
    ›    IV Kwartał 2815
    ›    III Kwartał 1180
    ›    II Kwartał 2455
    ›    I Kwartał 3154
     Rok 2010 958
    ›    I Kwartał 1786
    ›    II Kwartał 1938
    ›    III Kwartał 1422
    ›    IV Kwartał 2577
     Rok 2009 892
    ›    I Kwartał 1514
    ›    II Kwartał 2271
    ›    III Kwartał 1117
    ›    IV Kwartał 1880
     Rok 2008 929
    ›    I Kwartał 2140
    ›    II Kwartał 1378
    ›    III Kwartał 2316
    ›    IV Kwartał 2133
    ›    I Kwartał 1637
    ›    II Kwartał 1550
    ›    III Kwartał 1606
    ›    IV Kwartał 1742
     Rok 2007 1063
     Rok 2006 1047
    ›    IV Kwartał 1590
    ›    III Kwartał 1166
    ›    II Kwartał 2039
    ›    I Kwartał 1439
     Rok 2005 1000
    ›    IV Kwartał 2543
    ›    III Kwartał 1438
    ›    II Kwartał 1077
    ›    I Kwartał 2674
     Rok 2004 1705
    ›    IV Kwartał 1622
    ›    III Kwartał 642
    ›    II Kwartał 529
    ›    I Kwartał 1501
     Rok 2003 1394
    ›    I Kwartał 623
    ›    II Kwartał 1798
    ›    III Kwartał 1128
    ›    IV Kwartał 893
     Rok 2002 926
    ›    I Kwartał 612
    ›    II Kwartał 1106
    ›    III Kwartał 614
    ›    IV Kwartał 569
     Rok 2001 1082
   Zarządzenia Wójta 3990
     Rok 2018 482
     Rok 2017 1801
     Rok 2016 3624
     Rok 2015 4313
     Rok 2014 4727
     Rok 2013 4556
     Rok 2012 5501
     Rok 2011 7892
   Podatki i opłaty lokalne 3928
     Podatek od nieruchomości 3231
     Podatek od środków transportowych 2165
     Podatek rolny 2084
     Podatek leśny 1431
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 789
     Podatek akcyzowy 697
     Decyzje i inne akty administracyjne 716
    ›    Rok 2003 256
    ›    Rok 2002 262
    ›    Rok 2004 226
    ›    Rok 2005 276
    ›    Rok 2006 334
    ›    Rok 2010 221
    ›    Rok 2011 122
     Obwieszczenia i zawiadomienia 930
    ›    Rok 2003 227
    ›    Rok 2002 249
    ›    Rok 2004 229
    ›    Rok 2005 375
    ›    Rok 2006 481
    ›    Rok 2010 443
    ›    Rok 2011 173
   Zagospodarowanie przestrzenne 2760
     Rok 2018 792
     Rok 2017 1544
     Rok 2016 1700
     Rok 2015 1831
     Rok 2014 1706
     Rok 2013 1446
     Rok 2012 1601
     2005 - 2011 9064
     Formularze wniosków 1115
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 533
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3696
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2859
    ›    Rok 2009 3208
    ›    Rok 2010 1260
    ›    Rok 2011 1846
    ›    Rok 2012 1610
    ›    Rok 2013 1898
    ›    Rok 2014 1318
    ›    Rok 2015 1927
    ›    Rok 2016 2402
    ›    Rok 2017 1325
    ›    Rok 2018 644
     Formularze wniosków 718
    ›    Rok 2009 1437
    ›    Rok 2010 594
    ›    Rok 2011 335
    ›    Rok 2012 231
   Ochrona środowiska 558
     Usuwanie drzew i krzewów 350
     Informacja o jakości wody pitnej 1019
     Czystsze powietrze 269
   Gospodarka odpadami 3247
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 674
     Harmonogram wywozu odpadów 7701
     Ogłoszenia 5634
     Formularze wniosków 1268
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 865
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 680
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 198
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 112
    ›    2014 63
    ›    2015 91
    ›    2016 111
    ›    2017 66
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 281
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 126
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 183
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33900
     Rok 2018 12132
     Rok 2017 12642
     Rok 2016 11024
     Rok 2015 13149
     Rok 2014 10054
     Rok 2013 8179
     Rok 2012 7416
     Rok 2011 7250
     Rok 2010 8673
     Rok 2009 5984
     Rok 2008 10953
     Rok 2007 11606
     Rok 2006 9068
     Rok 2005 2134
     Rok 2004 4119
     Rok 2003 1606
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6302
     Rok 2018 4985
     Rok 2017 9706
     Rok 2016 8626
     Rok 2015 15833
     Rok 2014 6103
     Rok 2013 2136
     Rok 2012 1782
     Rok 2011 3894
     Rok 2010 9379
     Rok 2009 8381
     Rok 2008 7605
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4305
     Rok 2018 250
     Rok 2017 577
     Rok 2016 1031
     Rok 2015 6037
     Rok 2014 977
     Rok 2013 1426
     Rok 2012 1246
     Rok 2011 2616
     Rok 2010 4399
     Rok 2009 1764
     Rok 2008 1842
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2609
     Rok 2018 2567
     Rok 2017 5507
     Rok 2016 6509
     Rok 2015 7821
     Rok 2014 1326
     Rok 2013 757
     Rok 2012 762
     Rok 2011 857
     Rok 2010 3327
     Rok 2009 1150
     Rok 2008 851
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2639
     Rok 2018 141
     Rok 2017 454
     Rok 2016 569
     Rok 2015 5763
     Rok 2014 719
     Rok 2013 855
     Rok 2012 978
     Rok 2011 935
     Rok 2010 5253
   Zasób mieszkaniowy gminy 546
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2733
     Małżeństwa, narodziny, zgony 947
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 663
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 885
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 741
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 659
     Dowody osobiste 887
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 722
     Meldunki 874
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 668
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 593
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 621
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 622
     Zezwolenia i decyzje 1095
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1206
   Działalność gospodarcza 972
     CEIDG 818
     Druki do pobrania 671
Inne
   Jednostki organizacyjne 5078
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2194
    ›    Kontakt 9275
    ›    Kierownictwo 1387
    ›    Statut 909
    ›    Ewidencje i rejestry 977
    ›    Procedury 1079
    ›    Ogłoszenia o naborze 1160
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5601
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3317
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 3897
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4397
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2334
   Jednostki pomocnicze 2734
     Sołectwa 1656
    ›    Statut Sołectw 905
   Zarządzanie kryzysowe 518
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 400
     Zgromadzenia 417
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2638
     Skład Komisji 1040
     Programy 311
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1359
     Program współpracy 1057
     Sprawozdania 579
     Pożytek publiczny 626
   Konsultacje społeczne 204
   Oświadczenia majątkowe 6379
     Wójt 4785
     Sekretarz 3511
     Skarbnik 3263
     Kierownik Biblioteki 2434
     Kierownik SPZOZ 3885
     Kierownik GOPS 2332
     Kierownik ZGK 3447
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2620
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2136
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6461
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3604
     Kierownik USC 2832
     Informacje 1146
    ›    Kontakt 433
     Aktualności 1045
     Dokumenty do pobrania 724
     Linki 672
   Wybory parlamentarne 1420
     Wybory parlamentarne 2015 1113
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2264
     Wybory parlamentarne 2011 1716
     Wybory parlamentarne 2007 1285
    ›    Informacje 692
    ›    Zarządzenia 703
   Wybory Prezydenckie 1235
     Wybory Prezydenckie 2015 1181
     Wybory Prezydenckie 2010 1007
    ›    Informacje 578
   Wybory samorządowe 2169
     Wybory Samorządowe 2014 4391
    ›    Informacje 2279
     Wybory Samorządowe 2010 842
     Wybory samorządowe 2006 2892
    ›    Komunikaty PKW 989
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1300
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1091
    ›    Pozostałe informacje 1012
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 1920
    ›    Wyniki z wyborów 2024
   Wybory do Izb Rolniczych 1507
   Wybory Ławników 710
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1489
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 220
   Referenda 669
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1062
   Spisy Powszechne 1163
     Powszechny Spis Rolny 2010 1065
    ›    Informacje 813
     Narodowy Spis Powszechny 2011 778
   Strategie, plany i programy 887
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 580
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 648
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 409
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 417
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 384
   Rejestry i ewidencje 2803
     Rejestry publiczne 1729
     Rejestr instytucji kultury 858
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1108
     2013 r. 562
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 885
   Nieodpłatna pomoc prawna 700
   Redakcja Biuletynu 2964
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11232
   Wniosek o udostępnienie informacji 3069
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2614
RODO
   RODO 52